DEMOGRAFIA


W latach 1995-2011 liczba mieszkańców wynosiła średnio 6130 osób, z czego średnio 51% stanowiły kobiety. Od kilku lat liczba mieszkańców naszego Miasta stopniowo maleje. Obecnie wg rocznika statystycznego (dane na 31 grudnia 2011 roku) liczba wszystkich mieszkańców Grybowa wynosi 6214. Wg ewidencji ludności Urzędu Miejskiego - Grybów liczy 6263 osób (dane na 31 grudnia 2011 roku uwzględniające stałych mieszkańców oraz czasowo zameldowanych).

Miasto Grybów wyróżnia się najwyższym wskaźnikiem gęstości zaludnienia w powiecie nowosądeckim. Wynosi on ponad 351 osób/km2 (dane na 31 grudnia 2011 roku wg GUS) i jest on znacznie wyższy zarówno od średniej gęstości zaludnienia powiatu (125 osób/km2), jak i od porównywalnych gmin: Łabowej (43 osób/km2), Nawojowej (144 osób/km2).


DANE Z GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
(dane: Bank Danych Lokalnych)

 • Struktura i stan ludności

Rok Mężczyzna Kobieta Razem
1995 3027 3140 6167
1996 3021 3119 6140
1997 3021 3110 6131
1998 3040 3133 6173
1999 3052 3219 6271
2000 3055 3222 6277
2001 3062 3221 6283
2002 3025 3203 6228
2003 2992 3181 6173
2004 2946 3153 6099
2005 2936 3118 6054
2006 2954 3112 6066
2007 2925 3095 6020
2008 2898 3096 5994
2009 2874 3105 5979
2010 2859 3093 5952
2011 2997 3217 6214*
2012 2988 3187 6175

*Korekta na wniosek Urzędu Miejskiego w Grybowie (poprawka niwelująca zbyt dużą różnicę pomiędzy zbiorami ewidencyjnymi Urzędu Miejskiego w Grybowie a danymi Głównego Urzędu Statystycznego).

Mieszkańcy Grybowa wg płciMieszkańcy Grybowa

 • Przyrost naturalny

Rok Mężczyzna Kobieta Razem
1995 14 -4 10
1996 11 8 19
1997 22 10 32
1998 14 7 21
1999 16 9 25
2000 3 10 13
2001 17 16 33
2002 13 -4 9
2003 -8 -3 -11
2004 -12 -13 -25
2005 -8 -11 -19
2006 10 -9 1
2007 -1 13 12
2008 -14 -3 -17
2009 -11 5 -6
2010 3 13 16
2011 7 7 14
2012 10 13 23

Przyrost naturalny wg płciPrzyrost naturalny w Grybowie

 • Ruch naturalny ludności

Rok Małżeństwa Urodzenia Zgony
1995 46 76 66
1996 47 83 64
1997 24 82 50
1998 31 79 58
1999 52 68 43
2000 47 65 52
2001 50 79 46
2002 35 64 55
2003 37 43 54
2004 23 37 62
2005 39 37 56
2006 49 57 56
2007 58 67 55
2008 49 52 69
2009 117 95 101
2010 42 69 53
2011 45 70 56
2012 42 84 61

Małżeństwa

 • Ruch naturalny ludności: urodzenia
Rok Chłopiec Dziewczynka Razem
1995 46 30 76
1996 48 35 83
1997 43 39 82
1998 39 40 79
1999 39 29 68
2000 34 31 65
2001 43 36 79
2002 39 25 64
2003 17 26 43
2004 19 18 37
2005 20 17 37
2006 33 24 57
2007 30 37 67
2008 21 31 52
2009 46 49 95
2010 31 38 69
2011 34 36 70
2012 47 37 84

Urodzenia wg płci

 • Ruch naturalny ludności: zgony

Rok Mężczyzna Kobieta Razem
1995 32 34 66
1996 37 27 64
1997 21 29 50
1998 25 33 58
1999 23 20 43
2000 31 21 52
2001 26 20 46
2002 26 29 55
2003 25 29 54
2004 31 31 62
2005 28 28 56
2006 23 33 56
2007 31 24 55
2008 35 34 69
2009 57 44 101
2010 28 25 53
2011 27 29 56
2012 37 24 61

Zgony wg płci

 • Migracje ludności (na pobyt stały): Zameldowania z zagranicy

Rok Mężczyzna Kobieta Razem
1995 - - 0
1996 - - 0
1997 - - 0
1998 - - 1
1999 - - 2
2000 - - 0
2001 - - 3
2002 - - 1
2003 - - 0
2004 - - 0
2005 - - 2
2006 - - 0
2007 - - 3
2008 - - 3
2009 0 0 0
2010 0 3 3
2011 0 1 1
2012 2 0 2
 • Migracje ludności (na pobyt stały): Wymeldowania za granicę

Rok Mężczyzna Kobieta Razem
1995 - - 1
1996 - - 0
1997 - - 0
1998 - - 0
1999 - - 0
2000 - - 0
2001 - - 0
2002 - - 0
2003 - - 1
2004 - - 1
2005 - - 0
2006 - - 4
2007 - - 1
2008 - - 2
2009 0 0 0
2010 1 1 2
2011 1 1 2
2012 2 3 5
 • Migracje ludności (na pobyt stały): Wymeldowania ogółem

Rok Mężczyzna Kobieta Razem
1995 - - 84
1996 - - 113
1997 - - 88
1998 - - 86
1999 - - 87
2000 - - 89
2001 - - 90
2002 - - 97
2003 - - 117
2004 - - 72
2005 - - 85
2006 - - 97
2007 - - 96
2008 - - 58
2009 37 34 71
2010 33 39 72
2011 54 49 103
2012 40 54 94
 • Migracje ludności (na pobyt stały): Zameldowania ogółem

Rok Mężczyzna Kobieta Razem
1995 - - 91
1996 - - 67
1997 - - 61
1998 - - 80
1999 - - 61
2000 - - 75
2001 - - 56
2002 - - 50
2003 - - 53
2004 - - 42
2005 - - 50
2006 - - 73
2007 - - 55
2008 - - 45
2009 13 31 44
2010 15 14 29
2011 11 20 31
2012 17 24 44

DANE Z EWIDENCJI LUDNOŚCI
URZĘDU MIEJSKIEGO W GRYBOWIE

 • Zestawienie roczników wg płci [1]

Grupa wiekowa

0-6 7-15 16-17 18-60 18-65 powyżej 60 powyżej 65 Razem Łącznie
2006 Kobiety 201 383 150 1897 - 640 - 3271 6401
Mężczyźni 224 381 139 - 2060 - 326 3130
2007 Kobiety 197 367 154 1885 - 662 - 3265 6380
Mężczyźni 207 379 144 - 2060 - 325 3115
2008 Kobiety 204 345 150 1895 - 661 - 3255 6346
Mężczyźni 189 387 129 - 2063 - 323 3091
2009 Kobiety 214 347 138 1907 - 662 - 3268 6341
Mężczyźni 208 350 139 - 2067 - 309 3073
2010 Kobiety 231 327 127 1906 - 670 - 3261 6321
Mężczyźni 197 337 132 - 2075 - 319 3060
2011 Kobiety 239 316 113 1887 - 686 - 3241 6263
Mężczyźni 202 305 142 - 2045 - 328 3022
2012 Kobiety 241 310 111 1867 - 701 - 3230 6236
Mężczyźni 204 301 122 - 2046 - 333 3006
 • Zestawienie roczników wg płci [2]

Grupa wiekowa

6-latki 18-latki <18 dorośli
2006 Kobiety 41 46 1478 4923
Mężczyźni 38 48
2007 Kobiety 38 49 1448 4932
Mężczyźni 47 48
2008 Kobiety 35 54 1404 4942
Mężczyźni 43 48
2009 Kobiety 40 49 1396 4945
Mężczyźni 18 39
2010 Kobiety 23 49 1351 4970
Mężczyźni 35 52
2011 Kobiety 31 50 1317 4946
Mężczyźni 28 35
2012 Kobiety 34 37 1289 4947
Mężczyźni 38 50
 • Statystyka migracyjna

Rok

Urodzenia Zgony Zameldowania Wymeldowania Przemeldowania Emigracje
2006 79 53 154 155 99 4
2007 73 52 135 153 55 1
2008 64 71 118 150 19 2
2009 85 72 137 148 37 0
2010 66 44 100 112 35 2
2011 76 58 48 121 104 1
2012 83 59 132 156 60 5

Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty