GEOGRAFIA


Grybów położony jest na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Rożnowskiego nad rzeką Biała, zwana też Białą Tarnowską, Białą Dunajcową - jest to rzeka na Pogórzu Środkowobeskidzkim, prawy dopływ Dunajca. Źródła w Beskidzie Niskim, w masywie Lackowej. Na Pogórzu Ciężkowickim, na prawym brzegu rzeki znajduje się rezerwat przyrody "Skamieniałe Miasto".

Rzeka odznacza się dużymi wahaniami stanów wody (do 6,5 m w dolnym biegu), zdarzają się gwałtowne wezbrania. Jest zanieczyszczona (w końcowym biegu) przez ścieki komunalne, chemikalia z pól i nieczystości odprowadzane z Zakładów Azotowych w Tarnowie.

 • Długość: 101 km
 • Powierzchnia dorzecza: 983 km2

Lokalizacja GrybowaMiasto Grybów otaczają Góry Grybowskie - wznoszą się one na wysokość powyżej 700 m n.p.m., a średnia wysokość położenia miasta wynosi 360 m n.p.m. przy maksymalnej różnicy wzniesień 260 m.

Góry Grybowskie - to najdalej wysunięte na zachód pasmo górskie Beskidu Niskiego, położone pomiędzy Kotliną Sądecką, a doliną rzeki Białej. Zachodnią granicą jest droga Krynica-Zdrój - Grybów, natomiast wschodnią granicą jest dolina Ropy.

Najwyższe szczyty i pasma górskie:

 • Jaworze (882 m n.p.m.)
 • Chełm (779 m n.p.m.)
 • Ubocza (820 m n.p.m.)
 • Lisia Góra (562 m n.p.m.)
 • Maślana Góra (753 m n.p.m.)
 • Jelenia Góra (684 m n.p.m.)
 • Matulanka (473 m n.p.m.)

Grybów zajmuje obszar 17 km2, w tym: użytki rolne 63%, użytki leśne 20%. Miasto stanowi 1,1% powierzchni powiatu.

Teren Gminy miejskiej Grybów podzielony jest na pięć jednostek pomocniczych, którymi są:

 • Osiedle Śródmieście
 • Osiedle Śródmieście II
 • Osiedle Biała Wyżna
 • Osiedle Sośnie
 • Osiedle Strzylawki

MAPA OKOLIC PLAN MIASTA
Mapa okolic Grybowa Plan miasta

Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty