PROJEKT "E-POWIAT NOWOSĄDECKI"


Logo UE+Kapitał

Powiat Nowosądecki w partnerstwie z Gminą Chełmiec, Gminą Kamionka Wielka, Gminą Łososina Dolna, Gminą Nawojowa, Gminą Rytro, Gminą Gródek nad Dunajcem, Miastem Grybów, Gminą Korzenna, Gminą Łabowa, Miastem i Gminą Piwniczna - Zdrój, Gminą Podegrodzie, Miastem i Gminą Stary Sącz oraz Gminą Łącko realizuje projekt "e-Powiat Nowosądecki" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału 14 JST z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą e-PUAP w okresie do 30 czerwca 2015 roku.

Cele szczegółowe projektu:

 • Podniesienie świadomości obywateli Powiatu Nowosądeckiego oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 14 JST z terenu Powiatu Nowosądeckiego w okresie do 30 czerwca 2015 roku.

 • Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników 14 JST o obszaru Powiatu Nowosądeckiego w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych w okresie do 30 czerwca 2015 roku.

 • Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez 14 JST z obszaru Powiatu Nowosądeckiego do końca czerwca 2015 roku.

 • Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 14 JST z obszaru Powiatu Nowosądeckiego za pomocą platformy e-PUAP lub platformy kompatybilnej z e-PUAP w okresie do 30 czerwca 2015 roku.

 • Uruchomienie w 14 JST z obszaru Powiatu Nowosądeckiego punktów potwierdzania Profilu Zaufanego oraz wprowadzenie EZD w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu oraz Gminie Podegrodzie w okresie od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników zatrudnionych na stanowisku urzędniczym na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych (umowa o pracę, powołanie, wybór) w niżej wymienionych urzędach Miast/Gmin/Starostwa Powiatowego z terenu powiatu nowosądeckiego:

 • Urząd Gminy Chełmiec,
 • Urząd Gminy Kamionka Wielka,
 • Urząd Gminy Łososina Dolna,
 • Urząd Gminy Nawojowa,
 • Urząd Gminy Rytro,
 • Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem,
 • Urząd Miejski w Grybowie,
 • Urząd Gminy Korzenna,
 • Urząd Gminy Łabowa,
 • Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój,
 • Urząd Gminy Podegrodzie,
 • Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz,
 • Urząd Gminy Łącko,
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

MEDIA O PROJEKCIE


ZAŁĄCZNIKI

UWAGA: Aby pobrać plik proszę kliknąć na ikonkę. Do obejrzenia zawartości plików wymagane są aplikacje zewnętrzne typu: Adobe Reader, Microsoft Office, OpenOffice itp.


Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie "e-Powiat Nowosądecki" (termin składania upływa 14 lutego 2014 r.).
Plik PDF [327 kB]

Regulamin rekrutacji uczestników projektu "e-Powiat Nowosądecki".
Plik PDF [447 kB]

 

Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty