MIASTO GRYBÓW


Grybów jest miastem położonym w województwie małopolskim. Stanowi naturalne centrum kulturalne i gospodarcze dla otaczających je gmin wiejskich.

Początki miasta sięgają okresu średniowiecza kiedy to w roku 1340 król Kazimierz Wielki wybrał stosunkowo dobrze rozwiniętą osadę na południowych rubieżach państwa polskiego i nadał jej nazwę GRYNBERG - miasto zielonych wzgórz. Akt lokacyjny (miasto utworzone na prawie magdeburskim), wręczył mieszczaninowi sądeckiemu Hanko, znany patrycjusz krakowski - Wierzynek.

Rynek w Grybowie, fot. Tomasz Kogut (2009)Dwór Hoschów, fot. Małgorzata Motyka (2009)

Krzyżowały się tu liczne drogi handlowe na Ruś i w stronę Węgier, rozwijał się handel i przemysł sukienniczy, produkowano saletrę i wapń.

W okresie długoletniej historii Grybów przeżywał okresy rozkwitu i upadku. Miasto parokrotnie płonęło ale był również okres, kiedy stanowiło siedzibę powiatu rozciągającego się od Krynicy aż po granice ziemi ciężkowickiej.

Odwiedzali ten teren Kazimierz Pułaski, Wincenty Witos, Artur Grottger, Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer. Przejeżdżał przez miasto na swojej Kasztance - Józef Piłsudski. W okresach rozbiorów Polski odwiedził je Cesarz Franciszek Józef I a książę austriacki Hosch wybudował w miejscu dawnego zamku dworek, który do dzisiaj ozdabia swoją architekturą centralną część Rynku.

Fragment rynku, fot. Janusz Wańczyk (2009)Panorama rynku, fot. Agata Pisiewicz (2009)

W okresie II wojny światowej miasto w większości zostało zniszczone. Z czasów dawnej świetności pozostały:

 • pochodzące z XVII wieku modrzewiowa plebania i kamienica Rynku,
 • wybudowany w stylu neogotyckim Kościół,
 • objęty ochroną konserwatorską układ architektoniczny rynku z kamienicami z XIX wieku,
 • zabytki sakralne i obrazy znajdujące się w Muzeum Parafialnym.

Grybów położony jest nad rzeką Białą wśród tzw. Gór Grybowskich, stanowiących północno-zachodnią, zewnętrzną strefę Beskidu Niskiego. Obecnie miasto zajmuje 17 km2 powierzchni i liczy około 6,4 tys. mieszkańców.

Walory krajobrazowe oraz gospodarność mieszkańców stanowią niekwestionowane jego atuty. One to właśnie sprawiły, że w latach siedemdziesiątych XX wieku był Grybów dwukrotnie Wicemistrzem Gospodarności w skali ogólnopolskiej.

Panorama Grybowa, fot. Barbara Gomułka (2009)Widok na Chełm, fot. Zbigniew Gomułka (2009)

Zarówno położenie na  licznie krzyżujących się szlakach komunikacyjnych jak i rolniczo-przemysłowy charakter sprawiają, że dobrze rozwija się tutaj handel i rzemiosło, a należycie przygotowane i uzbrojone tereny stwarzają dogodne możliwości inwestycyjne. Przyszłych inwestorów którzy chcieliby rozpocząć działalność na tym terenie, powinna zachęcać przychylna postawa władz samorządowych, otwarta na wszelkie kontakty gospodarcze.

Już w chwili obecnej, w tak małym mieście prowadzi działalność ponad 300 firm dla których zapewniamy dostęp do wszystkich mediów niezbędnych dla rozwoju działalności.

Jako jedna z pierwszych gmin przeprowadziliśmy pełną prywatyzację służby zdrowia a liczba personelu medycznego przewyższa przyjęte dla tego typu miejscowości wskaźniki. Reforma oświaty nie tylko przebiegała bez zakłóceń ale przyczyniła się do wzmocnienia organizacyjnego szkół. Na terenie miasta działają: przedszkole, dwie szkoły podstawowe, gimnazjum oraz dwie szkoły średnie. Procent osób z wyższym wykształceniem jest stosunkowo wysoki.

Widok mostu kolejowego, fot. Janusz Rola (2009)Widok na kościół z mostu kolejowego, fot. Tadeusz Sapalski (2009)

Aktualna polityka gospodarcza miasta jest w znacznej mierze nastawiona na działania proekologiczne. Prowadzone inwestycje mają na celu uzupełnienie tych niedostatków ochrony środowiska, które cechują jeszcze wiele gmin w Polsce. Nadmienić jednak trzeba że znaczna część działań związanych z ochroną powietrza i przyrody została już wykonana.

Działalność proekologiczna nabiera szczególnie istotnego znaczenia, gdyż naturalne warunki krajobrazowe i przyrodnicze dają możliwość prężnego rozwoju turystyki we wszystkich jej formach. Sąsiedztwo, tak znanego uzdrowiska jak Krynica i liczne szlaki turystyczne są  dodatkowymi  walorami przyciągającymi turystów.

Możliwości inwestowania w tej dziedzinie są bardzo szerokie a przyszli inwestorzy mogą liczyć na przychylność i współpracę władz samorządowych.

Lokalny samorząd dba o zapewnienie należytej informacji dla mieszkańców i jawność podejmowanych działań. Od dziewięciu lat ukazuje się gazeta lokalna "Kurier Grybowski". Zamieszczane są w niej materiały dotyczące życia regionu, decyzji Rady, działalności inwestycyjnej, kulturalnej, sportowej i innych inicjatyw.

Widok ze zbocza Matelanki, fot. Krzysztof Mordarski (2009)Widok na kościół od ul. Grottgera, fot. Małgorzata Motyka (2009)

Zapraszając do odwiedzenia ziemi grybowskiej, chciałbym zapewnić, że znajdą tutaj Państwo wiele atrakcyjnych miejsc pod względem urbanistyczno-architektonicznym, muzealnym, przyrodniczym i turystycznym. Liczne i ciekawe szlaki turystyczne prowadzą w góry, do granicy państwowej ze Słowacją, do pięknych uzdrowisk górskich Krynicy-Zdrój, Wysowej i Kamiannej. Skrzyżowanie szlaków komunikacyjnych w tym również leżący w pobliżu miasta węzeł kolejowy, zapewniają dogodny dojazd. 

Wszystkim turystom odwiedzającym nasze piękne miasto życzymy miłego i udanego wypoczynku. Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych do inwestowania i udziału w przedsięwzięciach związanych z rozwojem gospodarczym, handlowym i turystycznym miasta.

_____
fot. 01: Rynek w Grybowie, fot. Tomasz Kogut (2009)
fot. 02: Dwór Hoschów, fot. Małgorzata Motyka (2009)
fot. 03: Fragment rynku, fot. Janusz Wańczyk (2009)
fot. 04: Panorama rynku, fot. Agata Pisiewicz (2009)
fot. 05: Panorama Grybowa, fot. Barbara Gomułka (2009)
fot. 06: Widok na Chełm, fot. Zbigniew Gomułka (2009)
fot. 07: Widok mostu kolejowego, fot. Janusz Rola (2009)
fot. 08: Widok na kościół z mostu kolejowego, fot. Tadeusz Sapalski (2009)
fot. 09: Widok ze zbocza Matelanki, fot. Krzysztof Mordarski (2009)
fot. 10: Widok na kościół od ul. Grottgera, fot. Małgorzata Motyka (2009)

Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty