NA DAWNEJ FOTOGRAFII [Zestaw 08]


Grybów na dawnej fotografii
141.
Stroje z początku XX wieku
Lwów, 1905 rok

Zdjęcie wykonane we Lwowie w 1905 roku u cioci Matyldy Smagaczowej, siostry babci Albiny. Na zdjęciu siedzą: pradziad Mateusz i Anna Nalepowie, ich syn Szczepan z żona Albiną oraz jej siostry Matylda i Helena oraz synkowie Albiny i Szczepana - Henryk i Gustaw.

fotografię udostępniła Pani A. Machowska


Grybów na dawnej fotografii 142.
Dawni chórzyści
Park Miejski w Grybowie, 1930 rok

Od prawej: Marian Wiśniowski (mieszkał w domu na ul. Kościuszki), Mundek Pajor (brat Maksa i Szczepana z ul. Cmentarnej), Ferdynand Kumorkiewicz (miał kuźnię przy ul. Jakubowskiego, ojciec Janiny Czaplińskiej i Zofii Gołębiowskiej), Henryk Nalepa (dom rodzinny w rynku - obecnie "Feniks", ojciec Albiny Machowskiej, Zofii Sierp i Szczepana Nalepy - lek. Weterynarii), Franciszek Krutyl (z ul. Jakubowskiego, ojciec Zdzisława, przyjaciel H. Nalepy), Antoni Fyda (kierownik szkoły w Siołkowej, ożeniony z Marią Gomółkówną, ojciec czterech córek: Teresy, Jadwigi, Barbary, Wandy, dziad Marii Solarz), Stefan Petryla (nauczyciel szkoły w Siołkowej, dom rodzinny na ul. Kazimierza Wielkiego, ojciec m.in. Jadwigi Olszewskiej i Barbary Strug, dziad Romana Olszewskiego i Krystyny Wójtowicz), Dominik Gnoński (wizytator szkół, pracował w Kuratorium w Krakowie), Władysław Sarkowicz (dom na ul. Topolowej, ojciec Jacorzyńskiej), Leon Hełmecki (z ul. Jakubowskiego, ojciec Stanisławy Baran i Hotlosiowej, dziad Elzy Niepsujowej), Roman Sekuła (ojciec Jana, dom przy ul. Jakubowskiego), Ryszard Kosiński (nauczyciel szkoły w Siołkowej, ówczesny kierownik GS), Jurek (imię nieznane, naczelnik stacji PKP w Grybowie), Roman Kosiński (syn Ryszarda, brat Stanisławy Obrzut, Jadwigi Kosińskiej, Ireny Lis, Marii Tobiasz, dziad Jadwigi Mulackiej)

Na podstawie "Kuriera Grybowskiego" nr 3/39 (9)


Grybów na dawnej fotografii 143.
Widok Grybowa w kierunku północnym
Okres międzywojenny

Grybów na dawnej fotografii 144.
Zimowa panorama Grybowa
rok: ????

Grybów na dawnej fotografii 145.
Poświęcenie odnowionej kaplicy Meki Pańskiej
Grybów, 02.X.1966, godz. 10:00

Grybów na dawnej fotografii 146.
Poświęcenie nowego Prezbiterium w Kościele Parafialnym w Grybowie. Poświęcenia dokona Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr Piotr Bednarczyk
Niedziela, 18.V.1969, godz. 09:00

Grybów na dawnej fotografii 147.
Poświęcenie ołtarza Serca Pana Jezusa
Grybów, 03.X.1971, godz. 09:00

Grybów na dawnej fotografii 148.
Poświęcenie ołtarza Matki Bożej Przedziwnej
Grybów, 03.X.1971, godz. 09:00

Grybów na dawnej fotografii 149.
Poświęcenie ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Grybów, 01.X.1971, godz. 09:00

Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty