KOŚCIÓŁ ŚW. BERNARDYNA


Kościół ten, stojący niegdyś po wschodniej stronie miasta, w sąsiedztwie starej plebani, nie istnieje od czterdziestu kilku lat. Spłoną 17 stycznia 1945 roku podczas wypierania z Grybowa przez Rosjan wojsk niemieckich. Miejsce na którym znajdował się niegdyś, znaczy obecnie niski murek z kamienia łamanego stanowiący jakby obrys jego ścian.

Kościół św. Bernardyna, początek XX wieku

Kościół wzniesiony został w roku 1455 za sprawą niejakiego Braniriusa. Jego powstanie wiązało się z początkowym okresem rozpowszechniania się na terenie Małopolski kultu św. Bernardyna, założyciela zakonu Bernardynów. Był to obiekt drewniany, z drzewa modrzewiowego, konstrukcji zrębowej, z kwadratową niemą nawą o ściętych narożnikach oraz trój bocznie zakończone prezbiterium. Miał szalowane ściany i wysoki czterospadowy dach, nad którym wznosiła się niewielka wieżyczka na sygnaturkę.

  Fundamenty kościoła, lata współczesne

Przy jego zachodniej, ścianie znajdowała się niewielka drewniana przybudówka nakryta dachem siodłowym, mieszcząca przedsionek, z którego wejście wprowadzało do nawy. W nawie głównej elementem kompozycyjno był okrąg z wizerunkiem Chrystusa przedstawionego w pół postaci, a wykonany w stylu bizantyjsko-ruskim. W końcu XIX wieku deski z owym malowidłem przeniesione zostały do kruchty zachodniej. Kościół św. Bernardyna wyposażony był zupełnie przyzwoicie. Niestety ogień pożaru, który unicestwił go, strawił też wszystkie niemal znajdujące się w nim zabytki malarstwa i rzeźby. Zdołano uratować tylko niektóre z nich, między innymi dwa malowane na deskach obrazy z przedstawieniami św. Zofii i św. Anny oraz dwa trójkątne szczyty ołtarzowe z wizerunkami proroków Daniela i Zachariasza.

_____
fot. 1: Kościół św. Bernardyna (początek XX wieku)
fot. 2: Fundamenty kościółka (lato 2005)

Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty